Danmarks bedste dating side Skanderborg

De var meget ærlige og direkte og vidste helt klart, hvad de talte om. ”Vi havde forventet, at et så dramatisk skift til en helt ny form for belysning ville medføre en del utilfredshed – især i starten”, fortæller Ian Gerlach. Både personalet og kunderne er meget tilfredse med lyskvaliteten, og Kemp & Lauritzen har fulgt flot op på deres arbejde." Servicechef Søren Andersen fra Tietgenskolen i Odense sætter stor pris på den kontinuerlige dialog med Kemp & Lauritzen, der via det daglige servicearbejde spotter mange attraktive muligheder for energieffektivisering.

En total udskiftning af ventilationen i 2014 har fx givet årlige energibesparelser på 41%.

danmarks bedste dating side Skanderborg-54

(Og vi kan bestille nogle andre til anden Forestilling nr alle er friske igen) Tlf 28944066.

Ældre offentlige bygninger kan ikke alene energioptimeres 100 % udgiftsneutralt, de kan også være kilden til en bedre offentlig økonomi. Det betyder, at den samlede investering i projektet på 41 mio. kroner i energirenovering kan Kemp & Lauritzen garantere en årlig besparelse på 4,8 mio. I indkøringsperioden det første år reduceres besparelsen dog til 80 %.

Det betyder, at både investeringen og tilbagebetalingstiden er længere, men til gengæld vil kommunen spare yderligere på vedligehold, da der er tale om helstøbte løsninger.

Vi nøjes altså ikke med at udskifte dele i motoren, vi skifter i stedet hele enheden,” slutter Søren Stougaard.

Da LED-produkterne samtidig har en levetid, der er 5 gange længere, spares desuden udgifter til et tilsvarende antal udskiftninger af rør og armaturer.

Zuletzt bearbeitet 22-Apr-2017 00:13